Begin januari 1936 verhuist Sonneveld naar Amsterdam,

waar hij een kamer vindt bij Els Wielinga die op Westermarkt 9 woont.

Westermarkt 9, afgebroken

Terug naar Wim Sonneveld en Friso Wiegersma